Rättighetstänkandet har löpt amok

Regeringen har lämnat en skrivelse med namnet ”Strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter” (Skr. 2016/17:29) till riksdagen. Däri föreslås en ny myndighet för efterlevnad av de mänskliga rättigheterna samt att FN:s barnkonvention inkorporeras i svensk lag.

Av detta förstår man att regeringen ingenting förstått och ingenting lärt av de senare årens mest spektakulära politiska misslyckanden. I själva verket håller Sverige nu på att ta steg i fel riktning.

Detta framgick med tydlighet i Sydsvenskan den 1 december där asylaktivisten Anna Lundberg använde sin plattform som forskare vid Malmö högskola till att argumentera för att socialtjänstemän ska vägra hjälpa polisen vid avvisning av personer som befinner sig illegalt i Sverige. Hennes argument kläddes i dåligt underbyggd juridik, men hon hoppades att det nya lagstödet för Barnkonventionen skulle ge henne mer tvingande argument.

Problemet är att ingen skulle vilja leva i det samhälle Lundberg strävar mot – inte ens de som nu uppehåller sig här illegalt. Alla lidande kan inte flytta till Sverige. Snarare måste hela samhället hjälpa till så att det är helt klart vem som har och inte har rätt att vara här.

Med en rättighet kan samhället inte resonera. Det är bara att betala med medel som tas från sådana som saknar en mänsklig rättighet att åberopa, som till exempel pensionärer. Här är två aktuella exempel på vad detta kan leda till i praktiken:

 • Kostnaden för assistansersättning har mer än sexdubblats (inflationsjusterat) sedan 1995 från strax under fyra miljarder till strax under trettio miljarder kronor 2015. Det var ett framsteg när många funktionshindrade kunde få hjälp med sina dagliga göromål, men att formulera detta som absolut rättighet omöjliggör avvägning mot andra behov.
 • Baserat på en generös tolkning av FN:s barnkonvention har Sverige haft i internationell jämförelse exceptionellt goda villkor för ensamkommande flyktingbarn. Resultatet, som gick att förutspå, blev en explosion i tillströmning av unga flyende förra året. Sverige tog 2015 emot närmare hälften av alla ensamkommande i Europa.

Med utställande av bindande, kostsamma löften till väldigt många, kommer man att till slut bli tvungen till oordnad reträtt. I båda fallen ovan har man till slut tvingats panikbromsa, något som knappast gynnar det ursprungliga syftet. Det blir brutalt och godtyckligt. Bara dessa två fall har inneburit årsvisa kostnader för det allmänna som överstiger en försvarsbudget eller 6,5 procent av hela statsbudgeten.
Redan idag råder skriande resursbrist i Sverige. När några kostnadsposter ges status som absoluta rättigheter bakbinds demokratin.

Medborgerlig Samling anser inte att Sverige behöver ytterligare pådrivande av ”mänskliga rättigheter”. Vad vi behöver är politiker som lugnt och sakligt ägnar sig åt analys och prioriteringar och som förstår skillnaden mellan goda avsikter och goda resultat.

Ett samhälle blir inte verkligt gott av uppblåsta fraser om absoluta rättigheter som saknar ekonomisk täckning, utan av demokratisk, ansvarsfull hushållning med de knappa resurser som finns.

ilan-3x4

Ilan Sadé

Partiordförande Medborgerlig Samling

 

oskar-hagberg-3x4

Oskar Hagberg

Styrelseledamot Medborgerlig Samling

38 reaktioner till “Rättighetstänkandet har löpt amok

 1. Varför inte ta upp VAB istället för assistansen? Dessutom kommer kostnaderna för assistansen alltid att finnas, behoven försvinner inte bara för att man drar in den. Så antingen måste kommun lösa det till en högre timpenning (tex hemtjänst) eller bygga vårdboenden till höga kostnader. Eller hade ni tänkt statliga instutitioner typ dom rumänska barnhemmen förr i tiden så dom intagna snabbt dör och kostnaden försvinner

  Gilla

  1. Ingen vill ta bort assistansen, men man kan inte ha system där ”the sky is the limit” för kostnaderna. Nu är VAB rent tekniskt en del av sjukförsäkringen. Dvs. det handlar inte om en rättighet på det sätt vi behandlar här, så det vore inget klockrent exempel. Men du har rätt i att ett liknande resonemang skulle kunna föras.

   Gilla

 2. Ytterligare ett intressant inlägg. Universiella rättigheter och nationalstaten måste alltid vägas mot varandra. Allt annat är hyckleri. Sverige har blivit den inverterade nattväktarstaten där samhällets kärnuppgifter alltid får stryka på foten i kortsiktig populistisk anda. Ingen verkar dock vara ansvarig. Bra att ni tar ett grepp om också denna fråga.

  Gilla

 3. Att endast ta upp detta ämne under så välvalda rubriken ”Rättighetstänkandet har löpt amok” är värt allt beröm och en ynnest att få läsa. Om detta skrivs det alldeles för sällan men problemet kommer att haverera hela vår demokratiska ordning som slutresultat.
  Jag har visserligen en del synpunkter men jag nöjer mig med ett enda påpekande att det handlar inte endast om rättighetstänkandet som löper amok…

  …utan det handlar också om att friheter börjar man tolka allt mer som rättigheter. Rättigheter som sagt är odiskutabla, dvs kompromisslösa när de ska tillämpas men friheter måste explicit komma efter rättigheter vilket i annat fall kan leda till svåra etiska inkonsekvenser. Ett exempel är att föräldrarnas friheter inte kan gå före barnens rättigheter någonsin. Friheter är alltid en restprodukt när man kan konstatera att någon annans rättigheter inte har kränkts.

  Dess värre tycks det blivit så illa att religionsfrihet har fått allt mer karaktären som det vore frågan om någon religionsrättighet. Någon religionsrättighet har vi förstås inte! Men denna glidning av tolkningen av friheter mot rättigheter ökar ju den intellektuella förvirringen.

  Detta gäller även Anna Lundberg som intellektualiserar sin sakfråga med moraliska argument på ett sätt som saknar grund. Men den som inte är insatt eller tillräckligt skarpsynt ser inte detta fenomen.

  Gilla

 4. Precis när jag bestämt mig för att satsa på MED kommer den här blogposten som kan få mig att ompröva mitt beslut. Var snäll och klargör var ni står när det gäller Assistansersättningen. Har ni för avsikt att lägga över ansvaret för vuxna ”barn” på åldrande föräldrar om så krävs? Inser nu fullt ut hur utsatta psykiskt funktionshindrade kvinnor är i de fall de tvingas leva med tillfällig tillsyn utan kontakt med någon som kan ansvara för deras säkerhet? Om inte .. googla på våldtäkt+funktionshindrad.

  En mycket stor del av ökningen av personlig assistans står inflyttade funktionshindrade, som får agera som försörjning/snabb handläggning+PUT för familjen de sägs tillhöra. Det finns det en utredning på Ekobrottsmyndigheten som kommit fram till. Det finns inga tvivel på att de har funktionshinder som ger rätt till assistans från Försäkringskassan. Ser ni det som ett problem?

  Hur står ni när det gäller den sk äldrevården/hemtjänsten och psykvården .. blir ju nästa fråga efter den här blogposten?

  Gilla

  1. Vår text är av principiell natur. Det extrema rättighetstänkandet är inte hållbart. Det är knappt en åsikt, mest ett konstaterande. Men naturligtvis ska vi inte ducka för din frågeställning: Det handlar inte om att ta bort assistansersättningen, utan att skapa mekanismer som gör att sådana här kostnadsexplosioner inte bara kan löpa iväg. Vi är ett ungt parti som inte har detaljlösningar här, men om pensionssystemet kan ha broms bör väl andra system också kunna ha det? Alternativet är inte allt åt alla utan att någon som råkar sakna lagstadgad rättighet får maka på sig – en rättvisefråga alltså.

   Gilla

   1. ”Ett ungt parti” som uttrycker ”åsikter av principiell natur” som ”knappt är en åsikt” utan ”mest ett konstaterande” av behovet att ”skapa mekanismer” som kan ändra en rättighetslag till något som gör att den som för tillfället anses ”sakna lagstadgad rättighet får maka på sig”?

    Ja, det säger väl allt. Men har vi verkligen behov av ytterligare ett parti som uttrycker sig i försiktiga floskler som kan betyda nästan vad som helst?

    Jag är besviken, men misstaget är mitt eget, eftersom jag hade ställt förväntningarna för högt. Men tack i alla fall för att ni ”inte duckade för min frågeställning”.

    Gillad av 1 person

 5. ”Ett samhälle blir inte verkligt gott av uppblåsta fraser om absoluta rättigheter som saknar ekonomisk täckning, utan av demokratisk, ansvarsfull hushållning med de knappa resurser som finns.”

  Det allt överskuggande grundläggande problemet är ett hopplöst föråldrat ekonomiskt tänkande och agerande – som jag ser det. Om hur det kan vridas rätt här https://josefboberg.wordpress.com/2016/11/02/om-hur-nationalekonomi-forstorande-banksystem-kan-vridas-ratt/

  Gilla

 6. Hej.

  Avser BF återinföra institutionalisering av funktionshindrade som kostnadsbesparande åtgärd?

  Vad får kriminalvårdens hantering av dömda brottslingar kosta, om vi ställer den kostnaden i relation till LSS, invandring och äldrevård?

  Med mera.

  Som potentiell väljare är jag fullkomligt ointresserad av ytterligare floskulösa besvärjelseramsor; däremot är jag fullt kapabel (precis majoriteten svenskar) att dra fram principen ur konkreta förslag, eftersom det är konkretion och konsekvens (och endast dessa) som räknas.

  Tala om vad ni vill göra, hur det skall finansiera, och vilka konsekvenser ni önskar respektive väntar.

  Vad, vem, hur, när – berätta det, så kan vi själva analysera fram varför.

  Avslutningsvis en konkret fråga: avser BF att driva frågan att samtliga kriminella invandrare, och samtliga som ljugit och fuskat för att få TUT/PUT/medborgarskap skall utvisas, eller avser BF att driva på för allmän amnesti?

  Där har ni en principiell fråga att besvara, men jag misstänker att ni inte har kurage att välja varken det ena eller det andra, utan istället tänker i termer om ‘man skall inte vara så kategorisk’ eller liknande snömos. Vill ni ha röster – ge oss en anledning att rösta på er; då duger det inte att vara ytterligare en klon av de sju nyanser av socialdemagogi som styr Sverige.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gilla

  1. Hej Rikard,

   Först och främst, partiet har bytt namn, och den nya förkortningen är MED. 🙂

   Att vi ännu inte har färdiga förslag, speciellt finansieringsförslag, i många detaljfrågor, beror på några olika saker. Dels har vi inte funnits så länge, och dels har vi, till skillnad från de etablerade partierna, inte tillgång till Riksdagens Utredningstjänst. Det underlag vi har att tillgå är alltså samma som det du har.

   Men vi vill också vara ett medlemsdrivet parti, där ställningstaganden arbetas fram i interna diskussionsgrupper (alla kan vara med och diskutera) vilket senare kan resultera i motioner till partistämman för ändring av partiprogrammet. Om vi verkar sväva på målet när det gäller specifika frågor är det inte av feghet, utan av respekt för den processen.

   Dock kan jag säga att den interna debatten är mycket stimulerande, med respektfull ton och samtidigt högt till tak.

   Beträffande att kunna härleda principen ur konkreta förslag, ja, det kan för all del gå, men vad händer när olika konkreta förslag speglar olika principer? Jag är övertygad om att principarbetet måste komma först, följt av att de utarbetade principerna testas i olika sakfrågor, vilket i sin tur kan leda till återbesök i principfrågan. Jag har länge ansett att våra etablerade partier drivit bort från principiellt grundad politik, och ägnar sig mer åt att känna sig för och göra taktiska överväganden.

   Beträffande huruvida invandrare som ljugit i sina ansökningshandlingar skall kunna utvisas, skrev Ilan Sadé nyligen en debattartikel i frågan.

   När det gäller t.ex. assistansersättningen, som tas upp i inlägget, har jag tittat lite på de utredningar som gjorts angående kostnadsökningarna. Andelen felaktiga utbetalningar uppskattas till ca 12%, varav ca 7 procentenheter bedöms som avsiktligt fusk. Men en annan orsak till kostnadsökningarna anges vara att man satte schablonersättningen per timme för högt (eftersom man hade dåligt underlag), vilket skapade starka incitament för att öka antalet timmar. Här har man alltså skapat förutsättningar som dels bygger på idén att hjälpen är en mänsklig rättighet, och inskränkningar därmed vore omänskliga, och dels driver kostnadsökningar snarare än bidrar till att hålla dem nere.

   Jag skrev i mitt debattinlägg om vinstintresse att avtalen måste vara ömsesidiga. I detta fall behöver stat och kommun kunna styra hur mycket de vill/kan betala ut, eftersom det är ohållbart om staten endast förväntas serva olika intressegrupper som alla anser sig ha en okränkbar rättighet att få just sina behov tillgodosedda.

   Om resurserna inte räcker till kommer grupper och behov att ställas mot varann. Då måste det finnas robusta mekanismer för att prioritera om och slå till bromsen där det behövs. Om man då finner att det inte ens finns en broms, väcks verkligen frågor av en principiell natur.

   Gillad av 1 person

   1. Hej.

    Tack för svar.

    Principer är mindre värda än konkreta konsekvenser. Först mat – sedan moral.

    Att ni är skeptiska till att presentera konkreta förslag, ens i diskussionsform, är synd, men beslutet är ert.

    ”Här har man alltså skapat förutsättningar som dels bygger på idén att hjälpen är en mänsklig rättighet, och inskränkningar därmed vore omänskliga, och dels driver kostnadsökningar snarare än bidrar till att hålla dem nere.”

    Vems rätt väger större: den svenske pensionären; invandraren som försörjs med bidrag; den som är född med funktionsnedsättning/arbetsförhinder; den som är kriminell? (Vi kan låta frågan stå i förenklad form, då vi människor är summan av både födsel och gärning).

    Det är knappast lönt att försöka hitta ett val som är rätt eller gott i absolut mening – välj, och stå för det valda.

    Därmed drar mig ur för den här gången – lycka till med ert parti, oavsett beteckning, och lämnar ett avslutande visdomsord: studera bokstavsvänsterns taktik och sammanbrott under sextio- och sjuttiotalet.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gilla

   2. Hej Rikard,

    MED kommer sannolikt att besluta om att avsevärt skärpa lagstiftningen kring utvisning av kriminella utrikesfödda människor. Sannolikt kommer man dock inte att utvisas för alla straffvärden, men målet är att domstol skall besluta om utvisning betydligt oftare än idag.

    Vad gäller lögn och fusk vid PUT/TUT har vi tagit beslut om det, vilka redovisas i debattartikeln Ulf länkar till. I utdrag:

    * Genomför lagändring så att medborgarskap kan återkallas om falska uppgifter, hot eller muta legat till grund för uppehållstillstånd och sedermera medborgarskap.

    * Strama åt lagstiftningen så att uppehållstillstånd i högre grad än idag måste återkallas då falska uppgifter, hot eller muta förekommit under handläggningen av ärendet.

    * Inled en omfattande omgranskning av ärenden där uppehållstillstånd beviljats utifrån uppgifter som vid gott handläggningsförfarande borde misstänkts vara falska.

    Mvh Fredric Morenius, ordf. MED Stockholm

    Gilla

   3. Vad beträffar utvisning skulle jag vilja hävda att det bör vara 2 principer som gäller.
    1. Den som fått uppehållstillstånd eller medborgarskap på falska uppgifter skall omedelbart förlora sitt UT/medborgarskap och utvisas. Det är helt enkelt inte giltigt längre.
    2. Fängelsestraff skall medföra utvisning. Själva vitsen med att sätta någon i fängelse är att den som döms har förbrukat förtroendet från samhällets sida och därför placeras i fängelse som ett skydd för övriga medborgare. Fängelse är i sig självt en form av utvisning. Därför borde också alla med utländsk medborgarskap som drar på sig ett fängelsestraff också få en automatisk utvisning.

    Gilla

   4. Fredric,

    Du skriver: ”MED kommer sannolikt att besluta om att avsevärt skärpa lagstiftningen kring utvisning av kriminella utrikesfödda människor. Sannolikt kommer man dock inte att utvisas för alla straffvärden, men målet är att domstol skall besluta om utvisning betydligt oftare än idag.”

    En alternativ princip kunde vara att utvisning inte alls avhandlas eller beaktas i domen. Istället har man en generell princip att ett fängelsestraff som överstiger förslagsvis ett år med automatik även innebär utvisning för utländska medborgare. Möjligheten att genomföra utvisningen får den myndighet som sköter utvisningar sedan bedöma.

    Då skulle vi slippa problemet med att alla landets tingsrätter ska sitta och dra tveksamma slutsatser om läget i brottslingarnas hemländer, något som alltsomoftast verkar sluta i att man tror sig veta att det skulle vara för farligt att döma till utvisning. Lämna den bedömningen till en myndighet som är specialiserad på att hantera utvisningar och vid varje tidpunkt vet till vilka områden det låter sig göras. Det är ju inte heller säkert att läget är detsamma efter avtjänat fängelsestraff som när domen faller.

    Gilla

  2. @ Fredric,

   ”Inled en omfattande omgranskning av ärenden där uppehållstillstånd beviljats utifrån uppgifter som vid gott handläggningsförfarande borde misstänkts vara falska.”

   Visst, men hur ska det gå till? I princip samtliga asylärenden de senaste 20-30 åren faller inom den kategorin. Mycket beror på Sveriges väldigt envisa vägran att kräva ID-handlingar, något som de flesta länder i Europa införde hårda regler kring för 10-20 år sen. I Schweiz var det till och med en folkomröstning kring exakt den frågan för kanske 15 år sen, när man beslutade att direktavvisa alla som kom utan giltiga ID handlingar.

   Effekten har blivit att alla som har något att dölja eller av andra skäl vill ha en ny identitet har kommit just till Sverige, där man kunde hitta på namn, ålder och nationalitet efter eget önskemål.

   Andelen utan pass har länge legat kring 80-90% och självklart är nästan alla de fallen bedrägerier. Nu har inte jag något emot att man river upp alla dessa asylbeslut, men inser ni vilket enormt arbete vi talar om?

   Vidare är det inte uppenbart att 100 tusentals MENA figurer lugnt och stilla kommer att acceptera att deras PUT eller medborgarskap rivs upp. Hela ISIS består av cirka 25 tusen krigare. Bara under 2014-2015 släppte vi in cirka 10 gånger så många av i princip samma sort som utgör rekryteringsbasen för ISIS.

   Hur har ni tänkt att hantera dessa figurers reaktion när ni river upp deras PUT? För den nuvarande genus- och dialogpolisen lär inte vara till mycket hjälp……

   Gilla

   1. Vi inser det mesta som har faktisk grund. Det är en hörnsten i partiets verksamhet att göra just det, samt att agera på det.

    Tvivelsutan är det en mycket stor uppgift, men inte anledning nog för att ge upp. Avsevärd förstärkning av rättsväsendet, uppstramning av Migrationsverket (enl. debattartikel) samt användande av deras resurser för detta ändamål kommer att göra stor nytta.

    Man skall dock inte förvänta sig att vi eller någon annan skall kunna göra alla problem ogjorda, det hela har gått för långt för det.

    Gilla

   2. @ Fredric,

    Tack för svar.

    Jag har debatterat dessa frågor länge i olika sammanhang och har en del funderingar kring hur saken kan lösas. Men självklart stämmer det att läget inte bara magiskt kan göras ogjort, utan massiva kostnader och problem.

    Det här hade nog kunnat bli en bra debatt, men jag skriver av princip inte på sajter där mina inlägg godtyckligt klipps bort, vilket är fallet här.

    Så jag tackar för detta meningsutbyte och säger Hej då.

    Gilla

 7. Intressant. Skulle vilja se principen ”statens handlande skall vara förutsägbart.” Det vill säga att det skall finnas så lite utrymme för tolkning att varje tjänsteman gör samma sak i samma situation, oavsett kön, ålder, härkomst, politisk hemvist mm.

  I ”förutsägbart” ingår då också hur resurser fördelas, och maxtak för respektive område. (Ser att en del av detta finns med i svaret till Rikard.)

  Gilla

 8. En fråga:

  Vad är er policy angående personer som har ett förflutet som aktiva supportrar av den massinvandringspolitik som nu förstör Sverige?

  Jag menar inte om dessa får bli medlemmar, utan om ni avser att tillåta dem att ställas på valbara positioner på t.ex er riksdagslista.

  För att vara konkret: Kan en gammal riksdagsman från M, som har suttit som lojal knapptryckare till Reinfeldt och DÖ, beredas plats inom MED?

  Ett rakt svar skulle uppskattas!

  Gilla

  1. Ett rakt svar är: Javisst, om vederbörande trovärdigt kan företräda vår politik. Att en sådan person aldrig någonsin skulle kunna bli aktuell kan vi inte lova. Men det förefaller ganska osannolikt. Skulle det bli aktuellt kommer vi tydligt att förklara för våra väljare hur vi tänkt.

   Gilla

   1. Tack för ett snabbt och klart svar!

    Samtidigt beklagar jag att ni inte är villiga att ta ställning öppet mot de personer som bär det yttersta ansvaret för att Sverige nu snabbt blir totalt förstört.

    Precis som Ilan har jag en gammal jur. kand och har läst en hel del om folkrätt. Min rimligt välgrundade uppfattning är att stora delar av 7 K och MSM hör hemma inför domstol för försök till folkmord på svenskarna.

    Låter det tokigt och extremt? Läs då vad den polsk-judiske juristen Raphael Lemkin, som myntade ordet folkmord och var drivande för att upprätta den FN konvention som finns på området, hade att säga:

    ”By ”genocide” we mean the destruction of an ethnic group…. Generally speaking, genocide does not necessarily mean the immediate destruction of a nation, except when accomplished by mass killings of all members of a nation.

    It is intended rather to signify a coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national groups, with the aim of annihilating the groups themselves. The objectives of such a plan would be disintegration of the political and social institutions, of culture, language, national feelings, religion, and the economic existence of national groups, and the destruction of the personal security, liberty, health, dignity, and even the lives of the individuals belonging to such groups….”

    Läs sista meningen en gång till och fundera på om det är något där som INTE passar in i vad sjuklövern har genomfört.

    Som det ser ut nu sitter Sverige på en absolut demografisk atombomb som kommer att helt utplåna oss som folk inom någon generation, om inget ganska drastiskt görs väldigt snart.

    Att tillåta folk som har varit med att aktivt driva fram detta läge att företräda ert parti ser jag som ytterst beklagligt.

    Gilla

   2. Vad gäller mångkultursstrategin som fastlades på 70-talet tror jag inte det var en storslagen plan med sådana uttalade syften du nämner. Det var sannolikt främst en produkt av beslutfattarnas inkompetens, naivitet och dåliga analys. De klantade till det rejält mao.

    Vad gäller lämplighet hos företrädare tror jag ni säger i det närmaste samma sak. En person som suttit i riksdagen utan att på ett trovärdigt sätt motarbeta uppenbart skadliga beslut har jag svårt att se på en förtroendepost hos MED.

    Gilla

   3. Ett ofta återkommande argument inom MED är att vår politik skall sikta på att vara så väl genomtänkt och förklarad att folk skall kunna räkna ut var vi kommer hamna i olika frågor, men det kommer förstås uppstå situationer där man tvingas till svåra avvägningar. För MED kommer det säkerligen ofta röra sig om konflikter mellan vår långsiktiga vision och kortsiktiga hänsynstaganden. Det som då bör gälla är att varje representant bör kunna tydligt redogöra för sina avvägningar.

    För ett ungt parti gäller förstås också att det är mycket värdefullt om erfarna politiker ansluter sig, men varje erfaren politiker kommer att ha ett bagage! Jag menar att det är upp till var och en som vill representera partiet att förklara för medlemmarna varför de tycker sig förtjäna deras förtroende. Jag vill tro att det kommer krävas en god portion självkritik för att de skall lyckas.

    Om vi som nykomlingar skall gå till val på att utkräva juridiskt ansvar av de som tidigare suttit vid maken gäller det nog både att ha ”brass balls” och osedvanligt väl underbyggd argumentation. 😉

    Vi blir åtminstone mer och mer tydliga om att vårt demokratiska system behöver restaureras, tjänstemannaansvaret återinföras, maktdelningen förbättras, och förtroendet återupprättas. Ilan bloggade om det här, och avslutade med:

    Demokratin bygger på att vi inte plötsligt kommer överens om att strunta i den. Om de sex partiledarna hade enats om att riksdagsledamöterna framöver kommer att rösta enligt en inhyrd diktators befallningar (eller enligt en lottdragning, eller enligt den där bläckfisken som spådde i senaste fotbolls-VM), vore detta genomförbart på samma sätt som det man nu har kokat ihop. Grundlagen bestämmer nämligen inte över hur politiska partier och riksdagsgrupper frivilligt väljer att handla. Men vore ett sådant förfarande odemokratiskt? Utan tvivel. Den politiska kulturens förhållningssätt och lojalitet visavi de demokratiska principerna är och förblir en del av en sund, balanserad demokrati.

    Därför måste [December]uppgörelsen bli en kostsam historia för det politiska ledarskap som står bakom densamma.

    Gillad av 3 personer

  1. Jaha……

   Personangrepp, säger ni……

   Ni gör väl som ni vill, men nu sätter ni ribban ungefär vid DNs nivå.

   Jag är en ganska aktiv debattör och har skrivit det jag här skrev om Reinfeldt på många andra bloggar. Det har aldrig blivit censurerat någon annanstans. Förvisso håller inte alla med, men att kalla det personangrepp?

   Nåväl, ni bestämmer på er egen blogg, men givet detta agerande tackar jag för mig och tänker inte skriva fler kommentarer här.

   Jag kommer även att redogöra för hur ni ser på öppna debatter på övriga systemkritiska bloggar, där jag får sägas vara ganska väletablerad.

   Gilla

  2. Allvarligt??? Jag har aldrig sett någon anledning till att modera bort något från Utlandssvensk. Ursäkt mig om jag ställer mig skeptiskt till detta. Vad är det för hemska personangrepp som inte kan stå kvar? Vart går gränsen? Det ungefär hemskaste jag tänka mig att Utlandssvensk har skrivit skulle vara att Reinfeldt är en landsförrädare, och det anser jag vara en fullt giltig åsikt. Jag anser för övrigt att samtliga riksdagismän som var med och smög igenom grundlagsändringen ifråga om EU-medlemskap har gjort sig skyldiga till landsförräderi och hör hemma bakom lås och bom.

   Gilla

   1. Att kalla demokratiskt valda ledare för landsförrädare är inte en ton vi vill ha på den här sidan. Vi bemöter politiska motståndare genom att debattera mot dem och ställa upp i val för att driva en annan politik, inte genom att underförstått hota dem med rättegång.

    Gilla

   2. Jag ”kallar” dem inte landsförrädare. Det är ett FAKTA-påstående, sen kan man ha lite olika åsikter om huruvida det är ett korrekt påstående eller inte. Men jag vidhåller att om man ändrar grundlagen bakom ryggen på människor så att landet upphör att vara självständigt, då är man enligt min mening en landsförrädare. Det är inte ett smutsigt epitet, det är ett noga övervägd och korrekt använd beteckning.

    Gilla

   3. @ hagbergoskar,

    Det här var ju så spektakulärt och möjligen klarläggande att jag måste ställa ytterligare en fråga.

    Nu använde inte jag termen ”landsförrädare” om Reinfeldt, men den är extremt vanligt i alla nästan alla svenska bloggdebatter.

    Så den raka frågan blir då: Är en person som anser att Reinfeldt är en landsförrädare välkommen i ert parti?

    Om så är fallet, får han då inte skriva på denna blogg?

    Gillad av 1 person

   4. Nej, man får inte kalla Reinfeldt för landsförrädare. Det är ett brott som ger lagens strängaste straff i de flesta länder, och vi sätter ribban rätt högt när för när man får använda ett sådant kraftuttryck, liksom om man kallar någon mördare eller pedofil som inte uttryckligen är dömd för brottet. Vad våra medlemmar tycker i djupet av sitt hjärta lägger vi oss inte i, men en städad ton på våra trådar ska de hålla, liksom alla andra. Det finns massor med civiliserade sätt att uttrycka att Reinfeldt förde en väldigt felaktig politik.

    Nu var det ju inte det du skrev, utan landsförräderi kom från Dolfs exempel. Du skrev att du var ganska säker på att Reinfelds plan var att på sikt utrota svenskarna. Enkelt förstådd är det en väldigt grov anklagelse. Naturligtvis kan man trassla in sig i definitioner av folkmord och ge påståendet någorlunda mening, men då faller kommentaren istället på bristande relevans för ämnet. Våra kommentarsfält är upplåtna för relevanta diskussioner kring det som tas upp i våra text.

    Men nu har jag sagt vad jag ska om det här.

    Gilla

   5. Det var det dummaste jag hört. Om någon gjort sig skyldig till landsförräderi måste man givetvis få säga att personen är en landsförrädare. Eller menar du att man inte heller får säga att Stig Bergling för landsförrädare.
    Det handlar inte om vad man ”kallar” folk här, utan det handlar om vad på vilka grunder man säger att de är vad de är. Jag anser att Reinfeldt är (med)skyldig till landsförräderi genom att han som statsminister genomdrivit grundlagsändringen med EU-medlemskapet. sverige upphörde därigenom att vara ett självständigt land. Vill man hårdra det kan man säga att sverige upphörde att finnas som land. Vad är det om inte landsförräderi?
    Och ja, jag anser att Reinfeldt och samtliga medskyldiga riksdagsledamöter har gjort sig skyldiga till ett brott mot lagens ända, om än icke mot dess bokstav, och att de faktiskt för detta också förtjänar lagens strängaste straff.
    Att det sedan är ogörligt och de kommer att förbli ostraffade är jag fullt medveten om. Vad gäller just själva ”straffet” är det egentligen bara att släppa det och gå vidare. Men diskussionen är ändå av vikt vad gäller vår framtid, hur skall vi förhindra liknande saker från att hända framöver? (Vi behöver en ny och riktigt konstitution, där grundlagar inte ändras hur som helst, och där ansvar utkrävs av politer och tjänstemän.)

    Och vad är det för konstigt resonemang, skall vi bortse från definitioner i diskussionerna? Om Utlandssvensk hävdar att ett folkmord pågår med hänvisning till definitionen av folkmord och FN-konventionen om detsamma så är det väl högst relevant? Vilka fler definitioner skall vi bortse från? Medborgare? Våldtäkt? Nation? Bidrag? Skatt?

    Möjligen kan man hävda att folkmordsinlägget inte var relevant för själva frågan som blogginlägget tog upp då det kan uppfattas som alltför tangentiellt (det kan diskuteras), men det är då sannerligen relevant för partiet eftersom det är intimt förbundet med asyl- och invandringspolitiken och alla dess effekter och konsekvenser.

    Gilla

 9. För att komplicera det lite för mig själv såg jag på statistiken. (Assistansersättning från Försäkringskassan, befolkning från SCB.)

  Tar man [antal assistansberättigade]*[genomsnittligt antal timmar per vecka]*[52 veckor per år]/[antal personer i befolkningen] så får man teoretiskt sett antalet timmar per person i befolkningen per år.
  Detta stiger linjärt till 2010 och planar sedan ut. (Tar bara de år jag lätt hittat total folkmängd för.)
  År timmar/person och år
  1995 2,9
  2000 5.0
  2005 7,8
  2010 10,0
  2015 10,8

  Så tvärtemot vad jag trodde har ökningen minskat. Kanske har en del fusk redan börjat beivras?

  Ulf Wiger har redan svarat en del om kostnadsökningar ovan, tack Ulf!

  Gilla

 10. Bravo. Jag håller med allt i ledaren. Det säger sig självt. Man kan inte låta kostnader löpa amok i samhället. LSS-reformen är en produkt av det sämsta av två världar: nyliberalismen och identitetspolitiken. Skarprättaren var här nyliberalen Bengt Westerberg.

  Att göra gravt handikappade personer till egna företagare med två miljoner på kontot årligen i bidrag att fördela efter godtycke: Låter det som en god idé? Tyvärr är det svårt att stoppa pengarullningen. Det finns många intressenter i bakgrunden, lobbyister, kriminella nätverk med mera, som skiter blankt i statens ekonomi. Och snyfthistorierna kommer som ett brev på posten så fort man tvingas skära det minsta lilla i kostnaderna. Många har gjort sig beroende av den här pengarullningen.

  Politiskt är det här förmodligen en omöjlig fråga. Det går att vinna val på reformer och skattesänkningar. Allt åt alla så att säga. Att skära i kostnader är lite svårare för väljarkåren att begripa. Tyvärr. Ni har mitt stöd i alla fall. Fortsätt så och ni får min röst. Jag gillar partier som tar ansvar nämligen…

  Gillad av 1 person

 11. ”Heroinlangarna har fått en ny målgrupp och en ny spelplats för droghandeln. Nio av tio gripna i Rinkeby, Tensta och Husby i nordvästra Stockholm är ensamkommande flyktingungdomar. Det kan SVT Nyheter avslöja i dag.”

  ”– Vi talar i Sverige om jämlikhet och allas lika värde oavsett vilken bakgrund man har. De här människorna är en del av Sveriges befolkning och vi måste ta ansvar för det, säger Musse Hosseini.”

  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/ensamkommande-flyktingungdomar-heroinlangarnas-nya-kunder?cmpid=del:pd:ny:20170109:ensamkommande-flyktingungdomar-heroinlangarnas-nya-kunder:nyh

  Gilla

  1. Hosseini säger också:
   ”– Jag blir förkrossad, för om jag själv inte haft idrotten eller familjen som brydde sig om mig så hade jag kunnat vara i samma situation och tagit droger”.

   Ett sätt att ta ansvar hade nog varit att utgå ifrån vilken nivå av integration/assimilation som är nödvändig för att inte för många skall slås ut, och utifrån detta resonera om hur många vi har kapacitet att ta emot.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s